بهینه سازی سیستم تولید با قابلیت پیکربندی مجدد سلولی تحت محدودیت چیدمان ماشین‌آلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دکتری، مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناس، مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، تهران، ایران

چکیده

امروزه صنایع تولیدی تحت‌فشارهای شدید ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، مواد خام، نیروی انسانی، سرمایه و رقابت جهانی قرار دارد درحالی‌که این روندها برای درازمدت حفظ خواهد شد، مشکلات پیش روی تولید روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. یکی از مسائل استراتژیک در صنعت تولید طراحی چیدمان است که کارآیی بلندمدت عملیات را تعیین می‌کند. طراحی چیدمان ماشین­ آلات به معنای چگونگی قرار گرفتن تسهیلات در یک محیط کاری برای تولید محصولات (یا ارائه خدمات) متشکل از انواع ماشین­ آلات و تجهیزات برای بهره ­وری و کارآمدی هر چه بیشتر سازمان­ها به‌طورجدی موردتوجه قرار دارد. در نظر گرفتن چیدمان چند سطری، پیکربندی انعطاف‌پذیر سلول‌ها، محاسبه هزینه جابجایی ماشین‌آلات و محاسبه هزینه جابجایی قطعات برحسب فاصله ماشین‌ها از یکدیگر ازجمله مواردی است که باعث تمایز این مدل نسبت به سایر مدل‌ها می‌شود. با توجه به این مسئله در این پژوهش یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا و بهینه­سازی سیستم تولید ارائه شدند که بر اساس روش حل دقیق ارزیابی شد و سپس با استفاده از الگوریتم حل دقیق، اعتبار سنجی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Cellular Reconfigurable Manufacturing System under Constraints of Machinery Layout

نویسندگان [English]

  • Sepehr Mahjouri Namin 1
  • Ahmad Hakimi 2
  • Fatemeh Rahbarnejad 3
1 MSc., Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D., Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
3 BSc., Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Karaj Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, manufacturing industries are under severe pressure due to the increase in the cost of energy, raw materials, manpower, capital and global competition, while these trends will be maintained for a long time, the problems facing production are getting deeper day by day.Become One of the strategic issues in the production industry is layout design, which determines the long-term efficiency of operations. Layout design means how to arrange facilities in a working environment for producing products (or providing services) consisting of various types of machines and equipment for the productivity and efficiency of more and more organizations. It is worth noting. Considering multi-line arrangement, flexible configuration of cells, calculating the cost of moving machines and calculating the cost of moving parts according to the distance of the machines from each other are among the things that differentiate this model from other models. It becomes According to this problem, in this research, a model of multi-objective mathematical planning for the problem of dynamic facility layout was presented, which was evaluated according to the considered objectives based on the exact solution method and then validated using the exact solution algorithm. According to the results obtained from solving the model, we can understand the importance of using the model so that the configuration of the cells and the allocation of parts to the cells and the arrangement of the machines in the cells with the aim of reducing the costs caused by The types of movement of parts, the costs of operating on machines and the costs of moving, buying and maintaining machines in the system, lead to an increase in the overall efficiency of the system and create a balance in the system. One of the advantages of this model is that by bringing the machines closer to each other, it tries to prevent extra movements inside the cells as much as possible, which increases cell productivity. Considering multi-line arrangement, flexible configuration of cells, calculating the cost of moving machines and calculating the cost of moving parts according to the distance of the machines from each other are among the things that differentiate this model from other models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production system optimization
  • Flexible configuration of cells
  • Machine layout design
  • Productivity