ارائه مدل یکپارچه دو هدفه طراحی شبکه زنجیره تأمین خون با رویکرد افزایش کیفیت محصولات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

زنجیره تأمین خون نقش اساسی را در شبکه زنجیره تأمین سلامت ایفا می‌کند. انتقال خون یک فرآیند چند سطحی است که در هر فرآیند از اهداکنندگان گرفته تا انتقال خون به بیمار، با ریسک کاهش کیفیت مواجه است. بنابراین کیفیت محصولات خونی نقش اساسی را در زنجیره تأمین دارد. همچنین انتقال محصولات خونی، به دلیل استفاده از وسایل حمل ویژه بسیار گران‌قیمت است. در این مقاله یک مدل دو هدفه یکپارچه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین خون ارائه‌شده است. تابع هدف اول سعی می‌کند کل هزینه شبکه را به حداقل برساند، درحالی‌که تابع هدف دوم به دنبال به حداکثر رساندن ضریب کیفیت محصولات خونی است. کاربرد و عملکرد روش پیشنهادی و اعتبار سنجی آن‌ها در قالب مطالعه موردی از شبکه خونی موردبررسی قرارگرفته است.  نتیجه نهایی حاکی از آن است که مقدار تابع هدف هزینه دریکی از جواب‌های کارای جبهه پارتوی الگوریتم معیار جامع در مساله با ابعاد کوچک برابر 42 واحد و در مساله با ابعاد متوسط برابر 664 واحد و مقدار تابع هدف کیفیت خون نیز در همان جواب کارای پارتویی الگوریتم معیار جامع در مساله با ابعاد کوچک برابر 1678 واحد و در مساله با ابعاد متوسط برابر 24392 واحد شد که یک جواب پارتویی قابل‌قبول برای این مساله است. همچنین در مساله با ابعاد کوچک، تمام اهداکنندگان تنها به مرکز اصلی شماره یک مراجعه می‌کنند، درحالی‌که در مساله با ابعاد متوسط علاوه بر مراکز اصلی، تعدادی از مراکز موقت نیز می‌بایست در برخی دوره‌های زمانی تأسیس شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Bi- objective Integrated Model of Blood Supply Chain Network Design with the Approach of Increasing the Quality of Products

نویسنده [English]

  • Fateme Rashidian
Ph.D student, industrial engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

The blood supply chain plays an essential role in the health supply chain network, especially when a disaster occurs, the need for a sufficient blood supply chain to improve the condition of patients increases greatly. Therefore, paying attention to the existing requirements in the network design plays an important role in improving the service sector as much as possible. Blood transfusion is a complex process that carries the risk of reduced quality at every step, from donors to patients. Therefore, maintaining a high quality of blood products is crucial in the supply chain. Additionally, the transportation of blood products is costly due to specialized equipment. This paper presents a bi-objective model for designing a blood supply chain network. The first objective is to minimize costs, while the second objective is to maximize the quality of the blood products. A preliminary model is introduced, taking into account critical parameters. The proposed method is tested and validated through a case study of a blood network. The results show that the cost objective function is 42 units for small problems and 664 units for medium problems, while the objective function for blood quality is also considered in the same solutions. The LP- metric algorithm provides acceptable Pareto solutions, with efficiency of 1678 units for small problems and 24392 units for medium problems. In the case of small problems, all donors go to the main center, while for medium problems, temporary centers are established in addition to the main centers during certain time periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain network design
  • Quality of products
  • LP- metric algorithm