مدیریت خلق ارزش در شبکه های حمل ونقل شهری بر اساس متدولوژی سیستم‌های نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مواجهه با مسائلی با پیچیدگی ساختاری زیاد و ذینفعان متعدد که دیدگاه‌های مختلفی در این مسائل دارند، موجب به‌کارگیری روش‌شناسی سیستمی برای بهبود شناخت ماهیت مسئله و حل آن شده است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت خلق ارزش در شبکه‌های حمل‌ونقل شهری و به‌طور خاص شبکه مترو شهری، اتوبوس‌رانی و تاکسی‌های اینترنتی با به‌کارگیری روش‌شناسی سیستم‌های نرم انجام‌گرفته است. به‌علاوه پیچیدگی و وجود ذینفعان چندگانه، بر اهمیت به‌کارگیری روش‌شناسی‌های سیستمی افزوده است. در این راستا تصویر غنی ماهیت مسئله تحقیق، تعاریف ریشه‌ای با توافق و مشارکت مالکان مسئله، از طریق برگزاری جلسات مصاحبه با متخصصان این حوزه احصاء شده و درنهایت مدل مفهومی خلق ارزش در شبکه حمل‌ونقل شهری ارائه شد. نتایج نشان داد در صورت امکان اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل شهری، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و به نظر با اصلاح این موارد در شبکه حمل‌ونقل شهری، کاهش هزینه‌های این سازمان در شبکه حمل‌ونقل شهری به‌طور میانگین رخ خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value creation management in urban transportation networks based on soft systems methodology

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abasi 1
  • Ali Shahabi 2
1 Department of Project Management and Construction, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Facing issues with high structural complexity and multiple stakeholders who have different views on these issues has led to the use of a system methodology to improve the understanding of the nature of the problem and its solution. This study aims to investigate the influencing factors on the management of value creation in urban transportation networks and specifically the urban metro network, buses and internet taxis by using soft systems methodology. In addition to the complexity and the existence of multiple stakeholders, the importance of using systemic methodologies has increased. In this regard, the rich picture of the nature of the research problem, the basic definitions with the agreement and participation of the owners of the problem, were collected through interview sessions with experts in this field, and finally, the conceptual model of value creation in the urban transportation network was presented. The results showed that if it is possible to implement urban transportation projects, operation and maintenance of urban transportation projects and infrastructures, and it seems that by correcting these things in the urban transportation network, the costs of this organization in the urban transportation network will decrease on average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value creation management
  • urban transportation networks
  • Soft systems methodology (SSM)