طرح مطالعه فنی و اقتصادی بازچرخانی پساب خروجی تصفیه خانه شرکت های تولید محصولات لبنی برای رسیدن به گرید آب پاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی عمران محیط‌زیست، دانشگاه غیرانتفاعی عقیق اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت جهان و کاهش سرانه آب، توسعه صنعت و کاهش منابع تجدید پذیر آب موجب توجه جامعه بشری به موضوع مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از آن گردیده است و با توجه به قرارگیری کشور ایران در عرض جغرافیایی مشخص، کمبود ریزش‌های جوی، عدم توزین مناسب این بارش‌ها و پراکنش زمانی و مکانی آن باعث شده در زمره کشورهای نیمه‌خشک و خشک جهان قرار‌گیرد. در این مقاله با توجه به بحران آب و رسالت اجتماعی حفاظت از محیط­زیست طرح فنی و اقتصادی بازچرخانی پساب خروجی تصفیه­ خانه یک شرکت تولید محصولات لبنی بررسی‌شده است که با توجه به بار آلی نسبتاً زیادی که فاضلاب خروجی شرکت­های لبنی دارند ابتدا به‌صورت مرسوم از روش­های بیولوژیکی جهت تصفیه آن استفاده می­شود که درنهایت پسابی با شرایط استاندارد زیست‌محیطی برای تخلیه به آب­های سطحی به دست می­آید و سپس تصفیه پیشرفته جهت استحصال آب پاک انجام می­شود که آب خروجی حاصل از تصفیه پیشرفته پساب صنایع لبنی قابل‌استفاده بهینه در تمامی بخش‌های کارخانه می‌باشد و با توجه به موارد فنی و با در نظر داشتن عواملی اعم از هزینه­ های ثابت و متغیر، ظرفیت فاضلاب خروجی، هزینه خرید آب پاک و... اجرای طرح کاملاً اقتصادی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The technical and economic study plan of recycling the effluent from the treatment plant of dairy products manufacturing companies to reach the grade of clean water.

نویسندگان [English]

  • Ali Shahabi 1
  • Reza Joulaee 2
  • Ali Habibi 3
1 Department of Industrial Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Master of Environmental Civil Engineering, Non-profit Atiq University, Isfahan, Iran
3 Master of Industrial Engineering, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing world population, reduction of water per capita, industry development and reducing renewable water resources has caused human society to pay attention to the issue of water consumption management and its optimal use. According to the location of Iran, lack of atmospheric precipitation, lack of proper weighing of these rains and its temporal and spatial distribution have caused it to be included in the category of semi-arid and arid countries of the world. In this article, considering the water crisis and the social duty of environmental protection the technical and economic plan the recycling of the effluent from the treatment plant of a dairy product manufacturing company has been investigated, and due to the relatively large organic load of the effluents of dairy companies, biological methods are usually used for its treatment. In the end, wastewater with standard environmental conditions is obtained for discharge to surface water, and then advanced treatment is performed to obtain clean water. The output water resulting from the advanced treatment of dairy waste can be optimally used in all parts of the factory. According to the technical issues and taking into account factors such as fixed and variable costs, the capacity of the outgoing sewage, the cost of buying clean water, etc., the implementation of the plan is completely economical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effluent
  • Comfar
  • COD
  • BOD